Bs Trần Xuân Diễm Chi

Đăng bởi Hồng Lạc vào lúc 2019-11-11

Họ và tên: Trần Xuân Diễm Chi  

Số chứng chỉ hành nghề: 0009669/ĐNAI-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: BS CK Nội

Vị trí chuyên môn: BS Trưởng khoa Nội


Chia sẻ với bạn bèHiển thị tất cả kết quả cho ""