Bs Trần Minh Nghĩa

Đăng bởi Hồng Lạc vào lúc 2019-11-11

Họ và tên: Trần Minh Nghĩa         

Số chứng chỉ hành nghề: 000482/BTH-CCHN       

Phạm vi hoạt động chuyên môn: BS CK TMH      

Vị trí chuyên môn: BS Trưởng khoa TMH


Chia sẻ với bạn bèHiển thị tất cả kết quả cho ""