Bs Phạm Thị Thắm

Đăng bởi Hồng Lạc vào lúc 2019-11-11

Họ và tên: Phạm Thị Thắm          

Số chứng chỉ hành nghề: 008651/NA-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn BS Chẩn Đoán Hình Ảnh

Vị trí chuyên môn: BS Trưởng khoa CĐHA


Chia sẻ với bạn bèHiển thị tất cả kết quả cho ""